ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 9 มิ.ย. 2558

96.5%รับซื้อ (บาท)       ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง18,700.00       18,800.00
ทองรูปพรรณ18,434.56       19,200.00

ผู้สนับสนุน