ผู้สนับสนุนราคาน้ำมัน ณ 9 มิ.ย. 2558

แก๊สโซฮอล์ 95        29.4             ดีเซล            25.99
แก๊สโซฮอล์ 9128.58เบนซิน 91 
แก๊สโซฮอล์ E8523.28เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E2027.18  

ผู้สนับสนุน