ผู้สนับสนุนราคาทองคำวันนี้ 10 มิ.ย.2558

96.5%รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง    18,750.00             18,850.00
ทองรูปพรรณ    18,480.04 19,250.00

ผู้สนับสนุน