ผู้สนับสนุนราคาน้ำมันวันนี้ 10 มิ.ย. 2558

แก๊สโซฮอล์ 95      29.4             ดีเซล25.99
แก๊สโซฮอล์ 9128.58เบนซิน 91 
แก๊สโซฮอล์ E8523.28เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E2027.18 

ผู้สนับสนุน