ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 9 มิ.ย. 2558

สกุลเงินValue       สกุลเงินValue
USD32.7135      EUR36.0581
JPY27.6256      HKD4.2364
CNY5.3050      SGD24.0169

ผู้สนับสนุน