ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 8 มิ.ย. 2558

สกุลเงินValueสกุลเงินValue
USD32.7135  EUR36.0581
JPY27.6256  HKD4.2364
CNY5.3050  SGD24.0169

ผู้สนับสนุน