ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ วันที่ 8 มิ.ย.2558

96.5%รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง18,750.00 18,850.00
ทองรูปพรรณ18,480.04 19,250.00

ผู้สนับสนุน