ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 7 มิ.ย.2558

96.5%รับซื้อ (บาท)   ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง18,750.00   18,850.00
ทองรูปพรรณ18,480.04   19,250.00

ผู้สนับสนุน