ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2558

สกุลเงิน Value สกุลเงิน Value USD 32.7135 EUR 36.0581 JPY 27.6256 HKD 4.2364 CNY 5.3050 SGD 24.0169

ผู้สนับสนุน