ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2558

96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) ทองคำแท่ง 18,900.00 19,000.00 ทองรูปพรรณ 18,631.64 19,400.00

ผู้สนับสนุน