ผู้สนับสนุนLeverage คือ

leverageคือ ความสามารถในการลงทุนจำนวนมากโดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละโบรกเกอร์ที่เราเปิดบัญชีนั้นจะให้เลือกว่าต้องการใช้ขนาดเท่าไร
เช่น leverage 1:100
หมายความว่าสามารถเทรดได้ 100 เท่าของเงินทุน คือมีเงินทุน 100$ แต่สามารถซื้อไดเจำนวน 10,000$

สำหรับค่า Leverage ที่พบมากๆจะประกอบไปด้วย
ค่า Leverage 1:1
ค่า Leverage 1:2
ค่า Leverage 1:100
ค่า Leverage 1:200
ค่า Leverage 1:1000
ค่า Leverage 1:2000 (เช่นที่ exness.com)

การตั้งค่า Leverage = 1:100 เงินทุน 1,000$ 
- คุณสามารถเปิดorder โดยใช้ Lot size ขนาดสูงสุด ได้ที่ 1.00
- Lot ขนาด 1.00 ถ้าราคาเคลื่อนที่ไป 1Pip จะเท่ากับ 10$ โดยเฉลี่ย
- หากใช้่เงินทุน 1,000$ แล้วเทรดขนาด Lot สูงสุด 1.00
* ถ้าขาดทุน 100 Pip ก็จะล้าง พอร์ต
* ถ้ากำไร 100 Pip ก็จะได้กำไร 1,000$

Leverage เป็นคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเทรด forex มากที่สุด คำศัพท์คำว่า Leverage ถือเป็นอีกหนึ่งคำที่มีความสำคัญมากๆ เพราะว่าหากเราใช้ค่า Leverage สิ่งที่เกี่ยวพันกับเราคือค่า Margin จะทำให้เงินทุนของเรานั้นหมดลงอย่างรวดเร็ว

 EURUSD  Leverage 1:50 ในแต่ละ Lot จะสามารถทำกำไรได้ Pip ละเท่าไร?

Volume 0.01 Lot = 0.10 USD
Volume 0.05 Lot = 0.50 USD
Volume 0.1 Lot 1.00 USD 
Volume 1Lot = 10.00 USD
Volume 5 Lot = 50.00 USD

ผู้สนับสนุน