ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 30-09-2015 08:48สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
36.67
35.97

HKD
4.86
4.55

JPY
31.45
29.81

EUR
41.59
40.18

CNY
6.02
5.28
ณ 30-09-2015 08:48

ผู้สนับสนุน