ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 28-09-2015 11:45สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
36.56
35.86

HKD
4.84
4.53

JPY
31.20
29.56

EUR
41.22
39.83

CNY
5.96
5.23
ณ 28-09-2015 11:45

ผู้สนับสนุน