ผู้สนับสนุนราคาน้ำมัน ณ 15 มิ.ย.2558

แก๊สโซฮอล์ 95     29.9           ดีเซล25.99
แก๊สโซฮอล์ 9129.08เบนซิน 91 
แก๊สโซฮอล์ E8523.58เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E2027.68 

ผู้สนับสนุน