ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 15 มิ.ย.2558

96.5%รับซื้อ (บาท)     ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง18,750.00     18,850.00
ทองรูปพรรณ18,480.04     19,250.00

ผู้สนับสนุน