ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 25/01/59 เวลา 10:01

ราคาทองคำ

ณ 25/01/59 เวลา 10:01
ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)18,650.00

ขายบาทละ(บาท)18,750.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)18,373.92

ขายบาทละ(บาท)19,150.00

ผู้สนับสนุน