ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 25/11/58 เวลา 12:11


ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)18,200.00

ขายบาทละ(บาท)18,300.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)17,934.28

ขายบาทละ(บาท)18,700.00

ผู้สนับสนุน