ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 19/11/58 เวลา 13:11


ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)18,250.00

ขายบาทละ(บาท)18,350.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)17,979.76

ขายบาทละ(บาท)18,750.00

ผู้สนับสนุน