ผู้สนับสนุนอัตรา แลกเปลี่ยนณ 16-11-2015 12:03สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
36.33
35.58

HKD
4.81
4.50

JPY
30.45
28.81

EUR
39.29
37.84

CNY
5.90
5.16

ผู้สนับสนุน