ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 12/11/58 เวลา 14:11


ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)18,450.00

ขายบาทละ(บาท)18,550.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)18,176.84

ขายบาทละ(บาท)18,950.00

ผู้สนับสนุน