ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 12-11-2015 12:54สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
36.19
35.44

HKD
4.79
4.48

JPY
30.33
28.68

EUR
39.28
37.84

CNY
5.90
5.16

ผู้สนับสนุน