ผู้สนับสนุนอัตรา แลกเปลี่ยน ณ 04-11-2015 12:21


สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
35.81
35.11

HKD
4.75
4.44

JPY
30.45
28.81

EUR
39.56
38.16

CNY
5.88
5.15


ผู้สนับสนุน