ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 02-11-2015 12:16


สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
35.88
35.18

HKD
4.75
4.44

JPY
30.70
29.06

EUR
39.89
38.51

CNY
5.89
5.16

ผู้สนับสนุน