ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 28/10/58 เวลา 12:10

ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)19,550.00

ขายบาทละ(บาท)19,650.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)19,268.36

ขายบาทละ(บาท)20,050.00

ผู้สนับสนุน