ผู้สนับสนุนอัตรา แลกเปลี่ยน ณ 28-10-2015 09:40

 
สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
35.80
35.10

HKD
4.74
4.43

JPY
30.58
28.93

EUR
39.83
38.45

CNY
5.83
5.10

ผู้สนับสนุน