ผู้สนับสนุนอัตรา แลกเปลี่ยน ณ 27-10-2015 14:34


สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
35.78
35.08

HKD
4.74
4.43

JPY
30.58
28.93

EUR
39.91
38.52

CNY
5.84
5.11


ผู้สนับสนุน