ผู้สนับสนุนอัตรา แลกเปลี่ยนณ 26-10-2015 10:47

 
สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
35.83
35.13

HKD
4.75
4.44

JPY
30.45
28.81

EUR
39.88
38.49

CNY
5.84
5.11

ผู้สนับสนุน