ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 22/10/58 เวลา 14:10

ราคาทองคำ

ณ 22/10/58 เวลา 14:10
ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)19,600.00

ขายบาทละ(บาท)19,700.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)19,313.84

ขายบาทละ(บาท)20,100.00

ผู้สนับสนุน