ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 22-10-2015 13:23

 
สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
35.87
35.17

HKD
4.75
4.44

JPY
30.83
29.18

EUR
40.99
39.60

CNY
5.86
5.13

 

ผู้สนับสนุน