ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 14-10-2015 10:5

 
สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
35.86
35.16

HKD
4.75
4.44

JPY
30.83
29.18

EUR
41.15
39.76

CNY
5.89
5.15

ผู้สนับสนุน