ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 08-10-2015 10:33สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
36.23
35.53

HKD
4.80
4.49

JPY
31.08
29.43

EUR
41.10
39.70

CNY
5.94
5.21

 

ผู้สนับสนุน