ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 07/10/58 เวลา 12:10


ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)19,500.00

ขายบาทละ(บาท)19,600.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)19,222.88

ขายบาทละ(บาท)20,000.00 

 

 

ผู้สนับสนุน