ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 05-10-2015 08:51

สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
36.71
36.01

HKD
4.86
4.55

JPY
31.45
29.81

EUR
41.58
40.18

CNY
6.01
5.27
ณ 05-10-2015 08:51

ผู้สนับสนุน