ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 02/10/58 เวลา 15:10


ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)19,150.00

ขายบาทละ(บาท)19,250.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)18,874.20

ขายบาทละ(บาท)19,650.00

ผู้สนับสนุน