ผู้สนับสนุนราคาน้ำมันวันนี้ 9/9/2558

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปน้ำมันเชื้อเพลิง

แก๊สโซฮอล์ 95    26.3                 ดีเซล23.29
แก๊สโซฮอล์ 91    25.88                เบนซิน 91 
แก๊สโซฮอล์ E85    22.18                เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E20    24.48 

ผู้สนับสนุน