ผู้สนับสนุนราคาน้ำมันวันนี้ 8/9/2558

ก๊สโซฮอล์ 95   26.3ดีเซล23.29
แก๊สโซฮอล์ 91   25.88              เบนซิน 91 
แก๊สโซฮอล์ E85   22.18เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E20   24.48    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้สนับสนุน