ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 29/09/58 เวลา 09:09

ราคาทองคำ

ณ 29/09/58 เวลา 09:09
ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)-

ขายบาทละ(บาท)-

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)19,162.24

ขายบาทละ(บาท)19,950.00

ผู้สนับสนุน