ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 28/09/58 เวลา 14:09


ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)19,450.00

ขายบาทละ(บาท)19,550.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)19,162.24

ขายบาทละ(บาท)19,950.00

ผู้สนับสนุน