ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 20/09/58 เวลา 14:09

ราคาทองคำ

ณ 20/09/58 เวลา 14:09
ทองคำแท่ง

ซื้อบาทละ(บาท)19,100.00

ขายบาทละ(บาท)19,200.00

ทองคำรูปพรรณ

ซื้อบาทละ(บาท)18,828.72

ขายบาทละ(บาท)19,600.00

ผู้สนับสนุน