ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ ณ 18-09-2015 15:10 

สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
35.79
35.09

HKD
4.74
4.43

JPY
30.70
29.18

EUR
41.24
39.84

CNY
5.84
5.10
ณ 18-09-2015 15:10

ผู้สนับสนุน