ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยน ณ 01-10-2015 11:56

 
สกุลเงิน
/บาท

ธนบัตรต่างประเทศราคาขาย (บาท)
ราคารับซื้อ (บาท)

USD
36.64
35.94

HKD
4.85
4.54

JPY
31.33
29.68

EUR
41.18
39.79

CNY
6.00
5.27
ณ 01-10-2015 11:56

ผู้สนับสนุน