ผู้สนับสนุนอัพเดตเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์

ยอดผูเสียชีวิตเพิ่มเป็น 22 คน บาดเจ็บ 123คน

ผู้สนับสนุน