ผู้สนับสนุนราคาทองคำเริ่มผันผวนตั้งแต่เวลา7.45น

August 28, 2558 BE, 3:38 PM
ข่าวGOLD,GBPUSD
Picture : marketwatch.com
เขียน : หุ้นออนไลน์.net

เมื่อเวลา 15.30น. สำนักสถิติแห่งชาติอังกฤษประกาศดัชนีผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศ The Gross Domestic Product เป็นตัวบ่งชี้มูลค่ามวลรวมของสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศอังกฤษ

ราคาทองคำเริ่มผันผวนตั้งแต่เวลา7.45น.พุ่งลงทำราคาต่ำสุดในช่วงเช้าที่1125.4เวลา8.05น.และพุ่งขึ้นหลังจากนั้นใน45นาทีต่อมาทำราคาสูงสุดครั้งใหม่รอบแรกในช่วงเช้าที่ราคา 1131.1ก่อนจะสวิงแรงและทำราคาสูงสุดครั้งใหม่ในเวลา 10.45น.ที่ราคา1132.5 และพุ่งลงทำาคาต่ำสุดเวลา13.50น.ที่ราคา1128.8 และกลับขึ้นไปใหม่ ทำราคาสูงสุดของวันครั้งใหม่ที่1133.1เวลา14.35น.ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นทำราคาสูงสุดครั้งที่3แล้วในวันนี้

ผู้สนับสนุน