ผู้สนับสนุนราคาน้ำมันวันนี้ 31/8/2558

แก๊สโซฮอล์ 9526.1ดีเซล            22.49
แก๊สโซฮอล์ 9125.28     เบนซิน 91 
แก๊สโซฮอล์ E8521.78เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E2023.88  

ผู้สนับสนุน