ผู้สนับสนุนราคาทองคำวันนี้ 28/8/2558

96.5%รับซื้อ (บาท)  ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง19,100.00  19,200.00
ทองรูปพรรณ18,828.72        19,600.00

ผู้สนับสนุน