ผู้สนับสนุนราคาทองคำวันนี้ 22/8/2558

96.5%           รับซื้อ (บาท)        ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง19,450.00        19,550.00
ทองรูปพรรณ19,162.24        19,950.00

ผู้สนับสนุน