ผู้สนับสนุน22 ส.ค.58 ทองคำ ปรับขึ้น 100 บาท

ทองคำเปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท แท่งขาย19,550รูปพรรณ19,950 บาท 

ผู้สนับสนุน