ผู้สนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ 18/8/2558

สกุลเงิน Value สกุลเงิน Value USD 35.4939 EUR 39.5644 JPY 28.7248 HKD 4.6010 CNY 5.5919 SGD 25.3428

ผู้สนับสนุน