ผู้สนับสนุนราคาทองคำ ณ 11 มิ.ย.2558

96.5%รับซื้อ (บาท)     ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง18,850.00     18,950.00
ทองรูปพรรณ18,571.00     19,350.00

ผู้สนับสนุน