ผู้สนับสนุนตัวเลขเศรษฐกิจ ที่สำคัญ และมีผลต่อตลาด Forex

ตัวเลขเศรษฐกิจ ที่สำคัญ และมีผลต่อตลาด Forex
1. Non-Farm Employment Change: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
2. Unemployment Rate: อัตราการว่างงาน
3. Pending Home Sales: ยอดสัญญาขายบ้าน
4. Consumer Price: อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค
5. Retail Sales: ตัวเลขการค้าปลีก
6. Consumer Confidence: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
7. ISM Manufacturing: ดัชนีวัดการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ผู้สนับสนุน